Fraksjegearkomsten

Der is in fraksjegearkomste op de moandei foarôfgeande oan It Beslút fan de Riedsgearkomste
We begjinne om 19:30 oere yn it gemeentehûs.


"Kalinder Fraksjegearkomsten " (Ykje)

 

 

Planning Fraksjegearkomsten foar 2020

Jannewaris

Moandei 20-01 Fraksje en Skaadleden (= altyd foar It Beslut)

 

Febrewaris

Moandei 03-02 Fraksje en Skaadleden

Moandei 10-02 Fraksje en Skaadleden op útnoeging mei Tema.

 

Maart

Moandei 02-03 Fraksje en Skaadleden

Moandei 16-03 Fraksje en Skaadleden

Moandei 30-03 Fraksje en Skaadleden

 

April

Moandei 06-04  Fraksje en Skaadleden op útnoeging mei Tema.

Tiisdei 14-04     Fraksje en Skaadleden

 

Maaie

woansdei 06-05 Fraksje en Skaadleden

moandei 25-05  Fraksje en Skaadleden op útnoeging mei Tema.

 

Juny

Tiisdei 02-06      Fraksje en Skaadleden

Moandei 15-06   Fraksje en Skaadleden

Moandei 29-06   Fraksje en Skaadleden

 

July

Neat

Augustus

Neat

 

Septimber

Moandei 07-09 Fraksje en Skaadleden

Moandei 14-09 Fraksje en Skaadleden op útnoeging mei Tema.

Moandei 21-09 Fraksje mei Skaadleden

Moandei 28-08 Fraksje mei Skaadleden

 

Oktober

Moandei 19-10 Fraksje mei Skaadleden

 

Novimber

Moandei 02-11 fraksje mei Skaadleden

Moandei 09-11 Fraksje en Skaadleden op útnoeging mei Tema.

Moandei 16-11 Fraksje mei Skaadleden

Moandei 30-11 Fraksje mei Skaadleden

 

Desimber

Moandei 14-12    Fraksje mei Skaadleden

Tongersdei 31-12 Fraksje en skaadleden op paad foar it Carbydsjitten nijjiersdei.

==================================================================

 

Fraksje en Skaadleden (foar It Beslút): 18x

Fraksje en Skaadleden op útnoeging mei Tema: 5x

 

 2020 FNP Fryslân - Disclaimer