NIJS   08-06-2019


De Fraksje

Kom yn de kunde mei ús fraksjeleden

"Fraksje 2019"

Kom yn'e kunde mei de fraksje leden.

Aant Jelle Soepboer, Lisette Akkerman, Bert Koonatra, Hanneke Jouta, Fedde Breeuwsma
fraksje 2019

Tags

MEAR OER DIT ÛNDERWURP
2019 FNP Fryslân - Disclaimer