Onze blogs en podcasts

NIEUWSFNP Fryslan 20210911 1632511
13-09-2021

Gjin gegriem yn ús grûn!

Gasprotest Ternaard ...


FNP Fryslan Moddergat wynmune1
12-05-2020

TSJINWYN!

...


FNP Fryslan Images
09-10-2019

RUIMTE IN DE DORPEN!

Op donderdag 3 oktober heeft de FNP Noardeast-Fryslân in de raadsvergadering opnieuw vragen gesteld over de motie die op 4 april is ingediend over de zogenaamde 'concrete marktvraag’.. ...

FNP Fryslan
19-06-2019

Fryslân: Veel ruimte voor bouwen in de dorpen

De FNP heeft in verkiezingstijd hoog ingezet op bouwen in de dorpen. We zijn er blij mee dat hier in het coalitieakkoord ruimte voor komt ...


Word lid van de FNP Fryslân

IN BEELDDe jûn fan Fryslân. 15 maart is de Jûn foar Fryslân yn Sans Souci Berltsum. In jûn mei nijsgjirrige gasten wêryn it tema "Wenje en Wille yn Fryslân" sintraal stean sil. De yntree is fergees en ek ride der bussen nei it evenemint dy't dy op mear as tsien plakken yn de provinsje oppikke kinne.

Gasten lykas Sylvana IJsselmuiden(Dumpert), Eduard Rekker (de Fryske Flogger) en Jan Feikema (Veenhoop Festival) sille de jûn tegearre mei minsken dy't opkomme foar Fryske tradysjes (karbydsjitte, fersierde weinen, Lammetsymet ensafh.) en FNPers Sijbe Knol en AJ Soepboer ynklaaie. Ek is der muzyk fan Johannes Rypma en de JakeDogs. De presintaasje fan de jûn is yn hannen fan net ien minder as Willem Waldpyk!
2022 FNP Fryslân - Disclaimer